Det beror på hur väl de känner din penis.

Många patienter informerar inte sin partner om sin förbättring.

En fullständig lista över vanliga frågor finns i avsnittet om penisfyllmedel.