Ja, på Androfill i Storbritannien och Belgien.

Tekniken finns tillgänglig vid North Valley Plastic Surgery i Phoenix, Arizona, USA, och vid Nefretete Klinik i Bonn, Tyskland, och är relativt vanlig i Sydkorea.

Att förstora penisens omkrets med penisfyllare har nästan helt ersatt kirurgi för penisförstoring på grund av den relativa säkerheten jämfört med kirurgi.

I länder där det är vanligare med omkretsförbättring, till exempel i Sydkorea, används nu ett injicerbart fyllmedel i över 80 % av alla penisförbättringar och andelen ökar stadigt.