Vi erbjuder en första dos av 8-10 ml fyllmedel, varefter ytterligare fyllmedel kan läggas till efter två veckor om så önskas.

Det är möjligt att få mer fyllmedel, men det måste göras kumulativt för att få det bästa resultatet och den högsta säkerhetsnivån.

I slutändan är det läkaren som bestämmer omkretsgränsen.