Detta är den säkraste medicinska metoden som finns för att göra penis tjockare och betydligt säkrare än kirurgi.

Komplikationer är sällsynta och vanligtvis små, inklusive tillfällig svullnad och lätta blåmärken.

För mer information om risker och eventuella komplikationer, se här.

Infektion är en sällsynt möjlighet. Risken minskar med en antibiotikakur.

Över hela världen utförs mer än 5 miljoner estetiska ingrepp i ansiktet varje år med reversibla dermal fyllmedel.

Komplikationer är ytterst sällsynta när en reversibel penisfyllare injiceras av en erfaren läkare.