Betydligt bättre filtrerings- och injektionstekniker (Lipivage) gör att vi kan uppnå högsta möjliga fettöverlevnad.

En högre grad av överlevnad av fett innebär att du kan behöva färre kompletterande ingrepp i framtiden (potentiellt så lite som 5 eller 6 fettöverföringsoperationer under en livstid).