Det är möjligt att det uppstår lätta blåmärken och svullnader runt injektionsstället, men de har vanligtvis försvunnit 3-7 dagar efter ingreppet.

Sex kan återupptas 14 dagar efter injektionerna.

En fullständig lista över vanliga frågor finns i avsnittet om penisfyllmedel.