Uppskattning av ökningen av tjockleken

10 ml startpaket