ET Trading Ltd, t/a Androfill har åtagit sig att hålla denna webbplats uppdaterad och korrekt. Om du ändå skulle stöta på något som är felaktigt eller inaktuellt, skulle vi uppskatta om du kunde meddela oss detta. Vänligen ange var på webbplatsen du läste informationen. Vi kommer sedan att titta på detta så snart som möjligt. Vänligen skicka ditt svar via e-post till: privacy@androfill.com.

Vi är inte ansvariga för förluster till följd av felaktigheter eller ofullständighet, eller för förluster till följd av problem som orsakas av eller är inneboende i spridningen av information via Internet, såsom störningar eller avbrott. När vi använder webbformulär strävar vi efter att begränsa antalet obligatoriska fält till ett minimum. ET Trading Ltd, t/a Androfill, t/a Androfill tar inget ansvar för eventuella förluster till följd av användning av uppgifter, råd eller idéer som tillhandahålls av eller på uppdrag av ET Trading Ltd, t/a Androfill via denna webbplats.

ET Trading Ltd, t/a Androfill ska göra alla rimliga ansträngningar för att skydda sina system mot alla former av olaglig användning. ET Trading Ltd, t/a Androfill ska vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för detta ändamål, med hänsyn till bland annat den senaste tekniken. Företaget ska dock inte vara ansvarigt för någon som helst direkt och/eller indirekt förlust som en användare av webbplatsen lider till följd av att en tredje part använder dess system på ett olagligt sätt.

ET Trading Ltd, t/a Androfill tar inget ansvar för innehållet på webbplatser som det finns en hyperlänk eller annan hänvisning till eller från. Produkter eller tjänster som erbjuds av tredje part ska omfattas av dessa tredje parters tillämpliga villkor.

Alla immateriella rättigheter till innehållet på denna webbplats tillhör ET Trading Ltd, t/a Androfill.

Kopiering, spridning och annan användning av detta material är inte tillåten utan skriftligt tillstånd från ET Trading Ltd, t/a Androfill, utom och endast i den mån det föreskrivs i bestämmelser i tvingande lagstiftning (t.ex. rätten att citera), om inte annat följer av det specifika innehållet.

Om du har några frågor eller problem med webbplatsens tillgänglighet, tveka inte att kontakta oss.

Tidningen The Guardian - Androfill
NetDoctor - Androfill
 BBC News - Androfill
Tidningen The Sun - Androfill
Daily Mail - Androfill
Tidningen The Guardian - Androfill
NetDoctor - Androfill
 BBC News - Androfill
Tidningen The Sun - Androfill
Daily Mail - Androfill

Denna webbplats är för Androfill Sverige

Klicka nedan för Androfill Storbritannien, Belgien, USA, Kanada, Australien och Förenade Arabemiraten.