Ja.

Fyllmedlet absorberas långsamt, vanligtvis under 12-24 månader, beroende på din ämnesomsättning och vilken typ av fyllmedel som använts.

Så småningom kommer allt fyllmedel att lösas upp. Om du vill behålla din extra penisomfång kan du behöva ungefär hälften av den ursprungliga mängden fyllmedel igen vid en upprepad behandling om 12 månader.

*Resultatet kan variera från person till person.