Återuppta sex efter 2 veckor om du använder Androfill injektionsteknik.

Du behöver inte ta ledigt från jobbet

Återhämtningstid Penis Fillers

Förfarandet tar vanligtvis 30 minuter. Det går att gå in och gå ut.