Endast uppskattning

Det finns betydande variationer från patient till patient, så vi har gett försiktiga uppskattningar.

Många patienter kommer att få mer omkrets än så (och några få kanske mindre).

Baserat på mätningar av cirka 600 patienter.

Hur mycket omkrets man får beror på penisens längd och mängden fyllmedel som injiceras.

En kortare penis kräver mindre fyllning och därmed mindre kostnader. Omvänt kräver en längre penis mer fyllmedel.

En betydande ökning av omkretsen kan verkligen vara särskilt märkbar under sex, både för dig och din partner, och vi rekommenderar starkt att du testar din nya omkrets med en långvarig partner innan du väljer att öka ytterligare storlek.

Ytterligare injektioner kan ges vid ett uppföljningsbesök så snart som två veckor senare om ytterligare omkrets önskas, och patienterna har flexibilitet när det gäller att bestämma hur mycket omkrets de vill ha, inom medicinskt acceptabla gränser.

Den säkraste och mest effektiva metoden är att öka omkretsen kumulativt, i hanterbara steg och med upprepade besök, snarare än att göra allt på en gång.

Eftersom återhämtningstiden är ganska kort är det inte särskilt besvärligt att få en liten mängd extra fyllmedel vid ett senare besök om så önskas.

* De individuella resultaten varierar från person till person.

Se vårt avsnitt Före och efter för typiska resultat.