Select Your Language

Munkbron 9, Stockholm, T-Gamla Stan

Link to Penis Extender
Link to Androfill Availability

För att boka tid för en konsultation, välj Androfill konsultation i bokningslistan och välj en tid. Du kommer därefter få en bokningsbekräftelse per sms.

Link to Androfill Premature Ejaculation
Link to Androfill Glans Penis Enlargement
Link to Androfill Availability

För att boka tid för en konsultation, välj Androfill konsultation i bokningslistan och välj en tid. Du kommer därefter få en bokningsbekräftelse per sms.

Link to Androfill Premature Ejaculation
Link to Androfill Glans Penis Enlargement

Munkbron 9, Stockholm, T-Gamla Stan

Link to Penis Extender

Säker, effektiv penisförstoring

En Androfill penisförstoring med fillers tar vanligen ca 2 timmar inkl bedövning och förberedelser. Du kommer till kliniken och får behandling och går hem samma dag.

Androfill-metoden ger ett mer naturligt och jämnt resultat än att operera in fett, vilket kräver full narkos.

Riskerna är lägre än vid traditionell penisförstoring genom operation (sk ligamentolys med fettransplantation) och ger ett mer estetiskt utseende.

Injektioner med fillers för penis

Androfill injektioner för penisförstoring är en metod för att öka omkretsen utan kirurgi, vilket uppnås med reversibla och biostimulerande injektioner. Metoden innebär snabb återhämtning och du kan arbeta igen redan nästa dag.

Fillersbehandling för penisförstoring har i allmänhet högre patienttillfredsställelse och överlägsna resultat jämfört med operation, framförallt när det gäller hur penis konsistens och resultatets förutsägbarhet jämfört med traditionell kirurgi.

Contact Androfill

“Reversibla penisfyllnadsinjektioner är den säkraste och mest populära metoden för penisförbättring i Storbritannien.

Omkring 80% av ingreppen för att öka omkretsen utförs nu med reversibla hyaluronsyrabaserade fillers.

Risken för att skada penis är mindre än vid traditionell kirurgi och återhämtningstiden är kortare.

Resultatet känns mer naturligt än vid operation där man sprutar in kroppseget fett.”

Dr. Gary Horn

För ett jämnt och fint resultat använder vi en injektionsmetod med trubbig cannula istället för vanlig vass kanyl. Metoden innebär en säkrare och mindre smärtsam behandling med få stick. För en erfaren behandlare är Androfill-metoden överlägsen.

Det är av stor vikt att behandlingen sker på rätt sätt för att få ett naturligt resultat där man inte kan känna att penis är grövre pga att den är fylld med fillers.

Androfill ® is a Registered Trademark

“Den idealiska tekniken för penisförstoring bör vara icke-kirurgisk, med ett tillfredsställande och förutsägbart resultat, låg komplikationsfrekvens och långvarigt resultat. Cirkumferent förstoring med HA-filler uppfyller dessa krav.” Sito G, Marlino S, Santorelli A.

 For a smooth and even result use Androfill ® deep cannula injection technique

Penis filler injected too close to the surface will result in lumpy sub-optimal results.

Androfill results cannot be achieved elsewhere | Before and After |

Androfill ® is a Registered Trademark

Contact Androfill

“Reversibla penisfyllnadsinjektioner är den säkraste och mest populära metoden för penisförbättring i Storbritannien.

Omkring 80% av ingreppen för att öka omkretsen utförs nu med reversibla hyaluronsyrabaserade fillers.

Risken för att skada penis är mindre än vid traditionell kirurgi och återhämtningstiden är kortare.

Resultatet känns mer naturligt än vid operation där man sprutar in kroppseget fett.”

Dr. Gary Horn

 For a smooth and even result use Androfill ® deep cannula injection technique

Penis filler injected too close to the surface will result in lumpy sub-optimal results.

Androfill results cannot be achieved elsewhere | Before and After |

Androfill ® is a Registered Trademark

“The ideal technique for penis enlargement should be nonsurgical, with a satisfactory and predictable result, a low rate of complications, and long-term stability. Emicircumferential enlargement with HA filler meets these requirements.” Sito G, Marlino S, Santorelli A.

Safe, Effective Penis Enlargement

The penis enlargement injection treatment typically takes less than 30 minutes on a walk-in-walk-out basis.

Androfill improves traditional penis enlargement surgery (traditionally a transfer of fat from the stomach).

Risks are lower than surgery, and the aesthetic and functional results are better.

Penis Filler Injections

Androfill penis enlargement injections are a method of increasing the girth of the penis without surgery, achieved with reversible and bio-stimulatory penis filler injections. A safer alternative to traditional penoplasty, with minimal downtime and risk.

Penis enlargement injections generally have a higher patient satisfaction rate and superior results to surgery, particularly concerning the texture (how it feels) and predictability of the result versus the traditional surgical options.

Om grundaren Dr Gary Horn

Dr. Gary Horn is the founder of Androfill and is responsible for all website content. Dr. Horn is a registered Plastic Surgeon in the United Kingdom and Belgium.

Dr Horn's Linkedin Profile
Dr Horn's Top Doctors Profile

Dr Gary Horn is a highly acclaimed Consultant Plastic and Reconstructive Surgeon and Uro-Andrologist with over 25 years of experience.

Dr Horn has published widely in international journals and is regularly invited to give lectures and to perform live surgery and non-surgical procedures.

Dr Horn has been filmed by the BBC for the Plastic Fantastic series.

In 2016 Dr Horn was filmed performing penis enlargement surgery for a BBC documentary The Penis Extension Clinic

 

Dr Gary Horn är en mycket uppskattad kirurg inom plastikkirurgi och rekonstruktiv kirurgi samt urologi med över 25 års erfarenhet.

Dr Horn har publicerat många artiklar i internationella tidskrifter och är regelbundet inbjuden att hålla föreläsningar och utföra kirurgiska och icke-kirurgiska ingrepp på plats.

2016 filmades Dr Horn när han utförde en penisförstoringskirurgi för en BBC-dokumentär .Peniskliniken

The Guardian Newspaper - Androfill
NetDoctor - Androfill
 BBC News - Androfill
The Sun Newspaper - Androfill
Daily Mail - Androfill
The Guardian Newspaper - Androfill
NetDoctor - Androfill
 BBC News - Androfill
The Sun Newspaper - Androfill
Daily Mail - Androfill

This website is for Androfill Sweden

Click below for Androfill United Kingdom, Belgium, USA, Canada, Australia, and the UAE